Wanneer eer gewerkt wordt met straling of radioactieve stoffen, zijn er risico’s waar rekening mee moet worden gehouden. Om ze zorgen dat de veiligheid van iedereen die met de betreffende stoffen werkt gewaarborgd wordt, is het belangrijk dat een stralingsdeskundige zorgt voor correcte metingen. Door het uitvoeren van correcte metingen, kan er op tijd vastgesteld worden of er betrokkenen in gevaar kunnen komen.

Wat zijn de werkzaamheden van stralingsdeskundigen?

De kennis van een stralingsdeskundige is op veel gebieden zeer bruikbaar. Een voorbeeld hiervan is de olie- en gaswinning, waarbij er radioactieve stoffen tijdens het proces vrijkomen. Deze stoffen zijn licht radioactief en worden ook wel omschreven als NORM, wat staat voor Naturally Occurring Radioactive Material. Doordat deze stoffen radioactief zijn, wordt de straling hiervan als ongezond en gevaarlijk gezien. Zo komen er bij het winnen van olie en gas stoffen vrij, zoals radium en lood.

Naast het uitvoeringen van metingen, om het werkproces veilig te laten verlopen, zijn er meer taken voor een stralingsdeskundige. Ook het verzorgen van de stralingshygiëne is een belangrijk onderdeel van het werk. Hierbij wordt er getracht om maatregelen te treffen, die moeten voorkomen dat mensen blootgesteld worden aan radioactieve straling. Dit is niet altijd volledig te voorkomen, waardoor er gericht wordt op het zoveel mogelijk beperken van de radioactieve straling.

Radioactieve stoffen kunnen via verschillende manieren het menselijk lichaam binnenkomen. Door het inademen komen de stoffen via de mond naar binnen, maar bijvoorbeeld ook via de huid is het mogelijk. Dit wordt voorkomen door het nemen van adembeschermende maatregelen en andere hygiënische maatregelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan regelmatig handen, bijvoorbeeld voor het eten of naar een bezoek aan het toilet. Daarnaast wordt er een duidelijk werkgebied opgezet, waardoor het duidelijk is waar de radioactieve stoffen zijn. Ook is de stralingsdeskundige verantwoordelijk voor het registreren van betreffende materialen en het afval, waar radioactieve straling mee gemoeid is.

Welke taken voeren stralingsdeskundigen nog meer uit?

Naast de inzet bij het winnen van olie en gas, is de takenlijst van een stralingsdeskundige nog groter. Naast deze branche, zijn er verschillende branches waar stralingsdeskundigen broodnodig zijn. Broodnodig? Ja, ook in de voedselindustrie hebben producenten te maken met straling. Naast deze industrie, zijn stralingsdeskundigen vaak ook werkzaam in de bouw, afvalverwerking en procesindustrie.

In elke branche is het belangrijk dat er toezicht wordt gehouden op de hoeveelheid straling, maar ook de manier van omgang. Een stralingsdeskundige is daarom een toezichthouder op dit gebied. Door een goed zicht op de situatie, kunnen anderen veilig werken. Daarnaast brengen alle metingen ook gegevens met zich mee en moet alles omtrent de straling goed in kaart worden gebracht. Hierdoor komen er ook een administratieve taken kijken bij de werkzaamheden van een stralingsdeskundige. Ook zullen deze gegevens terecht moeten komen bij de juiste personen, waardoor rapportages ook een belangrijk onderdeel van het takenpakket zijn.

Door de grote diversiteit aan radioactieve stoffen, die een bepaalde hoeveelheid straling met zich mee brengen, is het werk van een stralingsdeskundige vrij divers. Naast de metingen moet alles goed in overzicht worden gebracht en moeten deze informatie terecht komen bij de juiste personen. Een grote klus, die verantwoording met zich meebrengt!

Leave a Reply