man die schoen in magnetron stopt

Mensen met dementie blijven tegenwoordig te lang thuis wonen. Dit komt doordat mensen niet graag willen verhuizen, maar vooral ook omdat het niet wordt gestimuleerd door het huidige beleid van de overheid. Dit heeft grote gevolgen, vooral voor ouderen met dementie.

Waarom tijdig verhuizen belangrijk is

Afhankelijk van de persoonlijke situatie wordt er op een bepaald moment besloten dat verhuizen veiliger en dus verstandiger is dan thuis blijven wonen. Zo kan het zijn dat uw ouder of geliefde te warrig is of teveel vergeet. Een gevaarlijke situatie kan ontstaan wanneer er bijvoorbeeld wordt vergeten de voordeur dicht te doen, maar ook erger. Wat gebeurd er wanneer iemand valt en door verwarring niet meer op kan staan? Situaties waarbij professionele hulp noodzakelijk is.

Toenemend probleem

Nederland is snel aan het vergrijzen. Zo wordt er verwacht dat er in 2040 ongeveer 2,6 miljoen 75-plussers nog thuis wonen. Van alle kwetsbare ouderen heeft 32% dementie en 79% Van de mensen met dementie woont dan nog zelfstandig thuis. Dit terwijl de woning lang niet altijd geschikt is om thuis te wonen met dementie. Vaak zijn er drempels, krappe doorgangen of gevaarlijke trappen aanwezig in de woning. Door de snelle vergrijzing wordt het probleem dus alleen maar groter.

Dementiezorg en kleinschalig wonen

Het tradiotionele verpleeghuis is nog steeds het schrikbeeld voor ouderen. Dit is natuurlijk niet gek doordat er (vooral in het verleden) veel negatieve verhalen in de media werden uitgelicht. Toch is het goed om te weten dat er ook positieve verhalen zijn. Woonomgevingen waarbij de bewoner volledige controle heeft over de inrichting en binnen de beveiligde omgeving nog veel bewegingsruimte en vrijheid heeft. Deze vorm van zorg wordt dementiezorg genoemd en is er op gericht om ouderen met dementie de juiste zorg te bieden.

Naast de gespecialiseerde zorg, zijn het ook geen grote verpleeghuizen. Kleinschalig wonen met dementie is een belangrijk onderdeel van het zorgconcept van Martha Flora. Dit zorgconcept bestaat uit de zogenoemde 7 kwaliteiten. De locaties van zorgvuldig uitgekozen en de gebouwen ontwikkeld door zorgprofessionals. Alles is er dan ook op gericht om het wonen zo comfortabel mogelijk te maken.

Wanneer is verhuizen verstandig

Gelukkig bepaalt niet het beleid van de overheid of verhuizen noodzakelijk is, maar doet de huisarts of behandelend arts dat in de meeste gevallen. Natuurlijk altijd in samenspraak met de persoon in kwestie, familie en vrienden. Het is verstandig direct na de diagnose informatie in te winnen. Op die manier kunt u zich goed voobereiden en kan uw ouder of geliefde op een later moment, als thuis wonen echt niet meer gaat, op een rustige manier verhuizen.

Het ‘verhuismoment’ komt voor iedereen op een ander moment. Om te weten in welke fase u zich momenteel bevindt, heeft Martha Flora een checklist ontwikkeld. De checklist is gratis te downloaden.