gastvrijezorg.nl - enso-zorg.nl

Juist voor volwassenen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek is wonen in een huiselijke omgeving van groot belang. Deze mensen hebben extra aandacht nodig voor hun verschillende achtergronden en kunnen een steuntje in de rug gebruiken om hun zelfredzaamheid te vergroten. We bespreken hier wat de voordelen zijn van begeleid wonen in Arnhem met professionele begeleiding. Voor deze manier van wonen is een passende zorgindicatie nodig, die kan worden aangevraagd bij het CIZ.

24 uurszorglocaties in Arnhem

Natuurlijk is thuis wonen bij ouders of familie een groot goed. Vaak is het echter zwaar om voor een familielid te zorgen dat niet zelfredzaam is. Door te kiezen voor begeleid wonen Arnhem zorg je ervoor dat je kind, dierbare of een persoon waarvoor je verantwoordelijk bent kan profiteren van diverse voordelen. Zo krijgen de bewoners van deze woonplekken zorg van gediplomeerd personeel, een duidelijke structuur in de dagindeling en kan de bewoner werken aan zelfstandigheid en een sociaal netwerk door het volgen van dagbesteding. Ook hulp bij financiën en zorg voor de fysieke en mentale gezondheid horen bij de begeleiding.

Woongroep Arnhem met een fijn leefklimaat

In een woongroep Arnhem wonen mensen met een beperking of psychiatrische aandoening veilig en beschermd. Cliënten die onvoldoende zelfstandig zijn om dagelijkse vraagstukken op te lossen, kunnen hiervoor terecht bij de begeleiders. De bewoners krijgen positieve aandacht, zodat hun zelfvertrouwen groeit. Gezamenlijke activiteiten, zoals samen koken en het stimuleren van goede omgangsvormen doen de meeste cliënten goed. Ook kunnen de medewerkers van de woongroep goed zien wat de kwaliteiten en talenten zijn van de cliënt en hem of haar stimuleren om een zinvolle dagbesteding te vinden. Denk aan leuke en gezellige activiteiten op een dagbestedingscentrum, (vrijwilligers)werk of studie.

Professionals die het leven van de cliënt makkelijker en leuker maken

Uiteraard heeft elke cliënt die op een plek voor begeleid wonen in Arnhem woont zijn eigen wensen en mogelijkheden. Een zorgorganisatie die zo goed mogelijk ondersteuning op maat probeert te geven aan de bewoners, is Ensõ Zorg. De medewerkers zijn stuk voor stuk goed opgeleid en betrokken. Zij zetten hun professionele en persoonlijke ervaringen zo goed mogelijk in om bij te dragen aan het geluk van de (jong)volwassenen die wonen op de kleinschalige locaties van Ensõ. Zo wordt een woonplek geboden die zoveel mogelijk past bij de zorgvraag en de keuzes van de cliënt.